Ransomware besmetting voorkomen of oplossen

Wat zijn de opties?